. Work shops

Zelf op authentieke wijze leren scheren is een wens van velen.

Jan Heideman leert je op ontspannen en sympathieke wijze in de Grand Salon de kneepjes van het vak van barbier.  In klein groepsverband of één op één. In de Grand Salon of op locatie.